Sportmassage

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven kan veel van ons vergen, zowel mentaal als fysiek. Sportmassage is een uitstekend middel om deze belasting op te vangen en is doeltreffend om o.a. vermoeidheidsverschijnselen te doen verminderen. Het effect van vrijwel iedere vorm van massage, is geestelijke en lichamelijke ontspanning.

Sportmassage wordt toegepast om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg zijn van lichamelijk inspanning, te doen verminderen. De afvalstoffen die vermoeidheidsverschijnselen als pijn of kramp veroorzaken, worden uit de spieren gemasseerd.

Sport en verrichtingen in het dagelijks leven hebben vaak dezelfde invloed op ons lichaam, daarom is (sport)massage ook voor niet-sporters zeer zinvol. Neemt u gerust contact met mij op indien u verdere vragen heeft of een afspraak wilt maken.

Sportmassage